Thời gian trị liệu của máy HaeDang 1 lần là bao nhiêu? Phương pháp sử dụng như thế nào để có hiệu quả?

Thời gian trị liệu của máy HaeDang 1 lần là 30 phút, sử dụng 1 ngày từ 1-2 giờ (2-3 lần), có thể trị liệu cùng 1 lúc 4 bệnh nhân khác nhau, tiết kiệm chi phí và thời gian điều trị.

Có thể sử dụng kết hợp cùng lúc nhiều bộ phận để đưa lại hiệu quả cao,sử dụng vào những vùng bị đau hoặc sử dụng máy mỗi ngày để hỗ trợ phòng ngừa bệnh.
Chi nhánh

Cảm Nhận Khách hàng