Sử dụng sản phẩm có an toàn không ? đã nhận được giấy chứng nhận nào từ các cơ quan ban ngành chưa ?

Máy vật lý trị liệu HaeDang No4 là sản phẩm đáng tin cậy, là sản phẩm không chỉ đã được nhận các giấy chứng nhận từ chính phủ Hàn Quốc mà còn nhận được các chứng nhận CE từ hiệp hội Châu Âu . Và nó cũng là sản phẩm đã nhận được giấy chứng nhận máy vật lý trị liệu từ Bộ Y Tế Việt Nam .

Chi nhánh

Cảm Nhận Khách hàng