Bệnh Viện HAEDANG tại Hàn Quốc
  • Được thành lập năm 1965 với tên gọi Viện Y Học HaeDang.
  • Năm 1995 Viện Y Học HaeDang được mở rộng , nâng cấp và đổi tên thành Bệnh Viện HaeDang.
  • Năm 2008 Bệnh Viện được nâng cấp thành Tập đoàn y tế HaeDang.
  • Tập đoàn HaeDang đã vinh dự được đón nhận nhiều bằng chứng nhận , bằng sáng chế cũng như nhiều phần thưởng cao quý từ chính phủ Hàn Quốc.
  • Website www.haedang.com

 


Chi nhánh

Cảm Nhận Khách hàng