Thời gian bảo hành của máy vật lý trị liệu HaeDang là bao lâu?

Thời gian bảo hành của máy vật lý trị liệu HaeDang là 12 tháng kể từ ngày mua . Mặc dù trong thời gian bảo hành nhưng sản phẩm hư hỏng không phải do lỗi kỹ thuật mà do người sử dụng hay do thiên tai thì khi sửa chữa sẽ tính phí .Chi nhánh

Cảm Nhận Khách hàng